Fort Świętego Jana w Dubrowniku: Dom dla Majątku Morskiego Chorwacji

Siedziba Muzeum Morskiego, jednego z najbardziej znaczących muzeów morskich w całej Chorwacji, jest położona na przylądku otaczającym starożytny port w Dubrowniku, a dokładniej, znajduje się w Forcie Świętego Jana (Tvrđava Sv. Ivan). Jest to kluczowe miejsce dla tych, którzy pragną zgłębić dziedzictwo morskie Republiki Raguzy, które później stało się dziedzictwem Dubrownika.

Proces utworzenia Muzeum Morskiego w Dubrowniku rozpoczął się w 1949 roku dzięki inicjatywie Instytutu Adriatyckiego ówczesnej Jugosłowiańskiej Akademii Nauk i Sztuk (teraz znanej jako HAZU). Od 1988 roku, muzeum jest integralną częścią kompleksu Muzeów Dubrownickich. Zaadaptowane do potrzeb muzealnych dwie kondygnacje Fortu Świętego Jana stanowią tło dla fascynujących ekspozycji.

Jako instytucja o charakterze naukowo-badawczym, muzeum konsekwentnie zbiera, analizuje i prezentuje eksponaty odnoszące się do morskiej historii regionu Dubrownika, która sięga czasów starożytnych. Obecnie, zasoby muzealne obejmują ponad 11 000 przedmiotów zgromadzonych w piętnastu różnorodnych kolekcjach.